Čakry

Farby čakier a ich význam

Čo sú čakry?

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmich základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier (vo vedľajšom obrázku sú symbolizované zdola nahor, od prvej dole po siedmu celkom hore):

 

 1.čakra- koreňová – červená farba

Nachádza sa na dolnom konci chrbtice . Táto čakra je spojená so základom nášho fyzického života, s fyzickým bezpečím. Ovplyvňujú náš myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: financie, kariéra, bývanie, fyzické bezpečie, uspokojovanie fyzických potrieb, majetok. Ak je táto čakra otvorená, prúdi do nás dostatok kľudnej energie ktoré potrebujeme ku zvládnutiu všetkých nárokov ktoré na nás kladie život. Táto čakra nám prepožičiava stabilitu a odolnosť., radosť zo života, ktorá nám dovoľuje vychutnať si všetko materiálne tak i sexualitu.

Emócie pri bloku: veľký strach, hlavne o prežitie a hmotné zabezpečenie, ego, pýcha, lenivosť, hnev, komplexy menejcennosti, perfekcionizmus, nezvládnutá sexualita a vášne
Najčastejšie následky:
poruchy hrubého čreva, prostaty, vaječníkov, sexuálne dysfunkcie, hemeroidy, problémy s nohami – bolesti, obehové problémy, kŕčové žily…

2.čakra- sakrálna – oranžová farba

Nachádza sa uprostred medzi pupkom a dolným koncom chrbtice. Má vzťah k našej kompletnej citovej oblasti, k našim pohlavným a reprodukčným orgánom, k zmyselnosti, k radosti z plynutia. Súvisí so spojením s našimi rodičmi a neskôr s našimi partnermi. Je to miesto našej vnútornej hrdosti, prebýva tu naše vnútorné dieťa. Je to dôležitý bod našej vitálnej sily. Sídli tu pocit že sme Božskou bytosťou. Sakrálnu čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa: túžby po uspokojení fyzických potrieb (jedlo, pitie, sex, vzrušenie), závislosti (na alkohole alebo iných drogách, či jedle či iných látkach), telo (spánok,životný štýl, zdravie, hmotnosť, myšlienky týkajúce sa vzhľadu)

Emócie pri bloku: nadmerná psychická závislosť, neistota, úzkosť, beznádej, strach, neznášanlivosť, nízka sebeúcta, zadržané a nevyjadrené emócie, prílišné preberanie pocitov druhých, sebedeštrukcia
Najčastejšie následky: gynekologické problémy, poruchy menštruácie a problémy s plodnosťou, mykózy, choroby semenníkov, časté zápaly akéhokoľvek druhu a zápaly kĺbov, problémy s ľadvinami, nadľadvinami a močovým mechúrom

3.čakra  solar plexus – žltá farba

Nachádza sa presne nad pupkom Je to sídlo našej osobnosti a sú tu uložené všetky skúsenosti nášho života i životov minulých. Nájdeme tu všetky predstavy a vnútorné obrazy ktoré sa vytvárali od najrannejšieho detstva ukladanými, vštepovanými vetami, hodnoteniami, úsudkami a výpoveďami o tom aký sme a následne sme si ho sami vnútri uložili. Vytvorili tak svoj sebaobraz. Tiež sa vzťahuje k centru našich nevyjasnených pocitov, našej schopnosti sebapresadenia sa, schopnosti uhájiť si v živote svoje miesto, s pocitom vlastnej sebahodnoty. Tretiu čakru ovplyvňujú pocity a myšlienky týkajúce sa týchto oblastí: sila a moc ( strach z moci, alebo mať väčšiu moc, strach z autorít, posadnutosť silou a mocou), ovládanie ( strach z ovládania inými ľuďmi, strach zo straty kontroly, túžba po sebaovládaní, túžba mať kontrolu nad danou situáciou alebo druhými ).

Emócie pri bloku: splín, smútok, starosti a vytrvalé premýšľanie o nich, slabé sebavedomie, pocit bezmocnosti, ľútosti a viny, nerozhodnosť, hnev, agresia, zloba, nepriateľstvo, podráždenosť, odsudzovanie a ohováranie druhých, prehnaná starostlivosť a rozdávanie sa, prílišná zodpovednosť a prehnaná svedomitosť, potlačený a dovnútra obrátený hnev a zlosť, pocit zbytočnosti
Najčastejšie následky: choroby pankreasu (aj diabetes), pečene, žlčníka, žalúdka a tráviaceho traktu, poruchy sleziny a lymfatického systému

4.čakra – srdcová – zelená, ružová farba

Nájdeme ju uprostred hrudníka. Je to zároveň prvá čakra z horných čakier, ktorá súvisí s duchovnými témami. Vzťahuje sa k našej schopnosti vcítenia sa, pociťovať lásku k sebe samému i k ostatným ľuďom, zvieratám, k prírode alebo aj k veciam, súcitiť a bezpodmienečne dávať a milovať, cítiť a vnímať energiu. V systéme čakier  je srdce tým najväčším liečiteľom, ktorý harmonizuje negatívnu energiu a vie ju premeniť na pozitívnu. Srdcovú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: medziľudské vzťahy ( vzťah s matkou, otcom, prarodičmi, súrodencami, partnermi, priateľmi, spolupracovníkmi, deťmi  ale aj s cudzími ľuďmi), láska ( božská láska pochádzajúca u vášho vyššieho Ja, romantická láska, láska medzi rodinnými príslušníkmi), pripútanosť k ľuďom ( závislosť, nefunkčný vzťah založený na závislosti, prípadne posadnutosť určitou osobou), súcit ( voči sebe alebo inému človeku, voči zemi, národu…).

Emócie pri bloku: bolesť, smútok, krivda, sklamanie hlavne v citových záležitostiach, premenlivé a negatívne city, bezcitnosť, slabá sebeláska, nízke či privysoké sebavedomie, prehnaná starostlivosť o druhých a závislosť, absencia súcitu
Najčastejšie následky: srdcové vady a poruchy, problémy s tlakom, imunitné poruchy, alergie, astma, problémy priedušiek a pľúc, poruchy spánku, horná časť chrbtice

5.čakra – krčná – modrá farba

Nachádza sa na krku v blízkosti ohryzku. V tejto čakre sa nachádza všetka láska, radosť a súcit, ktorá sa nachádza v srdci. Funguje ako uško ihly medzi osobnosťou a inšpiráciou, ktorú získava duša od Božstva. Vzťahuje sa k našej obetavosti, oddanosti, kreativite a k nášmu vyjadrovaniu – verbálnemu, neverbálnemu vo forme umeleckých či akýchkoľvek ďalších tvorivých činnostiach. Tiež jej hovoria brána do neba, pretože otvára osobnosť smerom hore vyšším častiam duše, preč od vlastnej osobnosti. Všetko čo bolo nájdené v srdci, je teraz možné vyjadriť hrdlom. Krčnú čakru najviac ovplyvňujú myšlienky a pocity v oblastiach: pravdovravnosť, úprimnosť ( voči sebe, blízkym, známym, nadriadeným, podriadeným..), komunikácia ( akákoľvek forma vrátane spevu, písaného aj hovoreného prejavu, umeleckej tvorby, channelingu a vyučovania), schopnosť požiadať o to čo chceme a potrebujeme ( Boha, svojich blízkych, spolupracovníkov ale aj samého seba).

Emócie pri bloku: odpor, hnev, znechutenie, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo vyjadriť súhlas, prehnaná či nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor, nutkavé predstavy a jednanie, strnulosť v zavedených vzorcoch, pocity viny, neochota počúvať
Najčastejšie následky:
choroby štítnej žľazy, hrdla(aj angíny), čelustí, úst, hrtanu, hlasiviek, bolesti krčnej chrbtice a oblasti lopatiek, poruchy sluchuniu.

6.čakra –tretie oko –  indigo ( tmavomodrá) farba

Nachádza sa uprostred medzi obočím. Táto čakra nám povoľuje vhľad  do energetickej roviny, ktorá leží za viditeľným svetom. Ukazuje nám zákulisie ľudí a ich duševný stav, to akí sú v skutočnosti za všetkými maskami osobnosti. Tretie oko zaznamenáva celý váš život ako film- všetky myšlienky, pocity aj činy, ale aj emócie všetkých ľudí s ktorými prichádzame do styku. V okamihu smrti sa vám celý tento záznam prehrá pred očami. Tretie oko ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa Budúcnosti ( túžba alebo naopak nechuť vidieť čo nás čaká), minulosť ( ak vás vízie budúcnosti desia alebo ak ste boli prenasledovaní v minulých životoch za svoje „nadprirodzené“ schopnosti, svoje tretie oko radšej zatvoríte), viera a duchovno ( túžba alebo nechuť vidieť duchov, anjelov). Tretím okom môžeme vidieť auru, energetické diery myšlienkové vzorce, rozoznáva prebiehajúce mocenské hry, zložité energetické či rodinné, partnerské väzby.

Emócie pri bloku: zmätok, labilita, disharmónia, chyby v sebehodnotení a v pohľade na svet
Najčastejšie následky:
problémy s hypofýzou a hormonálnym systémom, rastové a vývojové problémy, bolesti hlavy a migrény, poruchy centrálneho nervového systému, slabá koncentrácia, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii, krátkozrakosť, ďalekozrakosť a poruchy zraku, ušné choroby (zápal stredného ucha)

7.čakra – korunná – fialová farba

Nachádza sa na temene hlavy. Symbolom je naše spojenie so svetlom a s našim vesmírnym pôvodom. Má nezastupiteľnú úlohu pri jasnovidnosti, jasnom poznaní, čo je schopnosť prijímať myšlienky, informácie a inšpiráciu od Boha, prípadne kolektívneho nevedomia. Odtiaľ dostáva človek potravu pre svoju dušu a naozajstné vedenie od svojho vyššieho Ja. Spojením s vyššou múdrosťou  je správanie nezávislé na hodnoteniach z vonkajšieho prostredia, mienke druhých. Pohybuje sa v s živote sebaisto, uvoľnene, pretože nepretržite zakúša podporu vyššej úrovne svojej duše a vesmírnej múdrosti. Žije v súlade so sebou samým a súhlas ostatných používa ako druhoradý. Má taktiež vzťah  k spojeniu s vesmírnou matkou. Korunnú čakru ovplyvňujú myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí: Boh (vzťah k nemu), náboženstvo i duchovnosť, Božské vedenie ( postoj k prijímaniu pokynov a inšpirácie z univerzálneho zdroja ), viera ( naša ochota či neochota prijímať informácie z vyšších sfér bez kontroly rozumu).

Emócie pri bloku: zúfalstvo, beznádej, depresie spojené so stratou zmyslu života, pocit oddelenosti a osamotenosti, nedostatok sebepochopenia, nemožnosť nájsť cestu a smer
Najčastejšie následky:
nervové choroby (Parkinson, schizofrénie, záchvaty paniky, psychózy, mánie…), poruchy mozgu a mozgové nádory, poruchy imunitného systému-rakovina, poruchy epifýzy(funkcia „ladenia duše“), poruchy učenia, závažné depresie, bolesti hlavy, závrate.