Archanjel Sandalfon integruje liečivú energiu

Archanjel SandalfonFarba prírodného prostredia

Zameranie uvedomenie si životného prostredia – osobnej aj globálnej zodpovednosti

Čakra zemskej hviezdy – nachádza sa pod vašimi nohami, hĺbka sa u rôznych ľudí líši v závislosti na tom, ako dobre sú zakotvený vo svojej duchovnej praxi

Príroda nás obdarila všetkými farbami, ktoré vidíte na stromoch, rastlinách, kvetoch a kryštáloch. Ak používame prírodné farby k vlastnému liečenie i k liečeniu životného prostredia, nalaďujeme sa na energiu archanjela Sandalfona, lebo práve on je ochrancom našej Zeme a zodpovedá za to, aby sa ľuďom dobre darilo. Sandalfon má na starosti liečenie Zeme a tiež liečenie na diaľku.

Autor knihy Väčšia Šalamúnove kľúče SL Mathers uvádza, že Sandalfon je „ženský cherubín na ľavej strane archy“. Býva pokladaný za veľmi „vysokého“ anjela a súčasne za dvojča archanjela Metatrona odrážajúce Božské. Ako dvojčatá sú alfou aj omegou, začiatkom i koncom. Ich prítomnosť nám pripomína ezoterické príslovie „Čo je dole, je aj hore“.

Fyzickej spojitosti Zvyšuje životnú silu prána a rozvýja telesnú vitalitu. Pomáha integrovať uzdravujúcu liečivú energiu do hmotného tela, čo je dôležité, ak sa má dosiahnuť rovnováhu a stabilita. Liečivá energia nebýva prijímaná a asimilovaná, čo znamená, že sa rozptyľuje a nemá trvalé účinky. Posilňuje imunitný systém. Pomáha deťom vyjadrovať tvorivú predstavivosť.

Citové a duševné spojitosti Zvyšuje pránu, čo napomáha jasnosti mysle a bystrosti. Podporuje citovú zrelosť. Dovoľuje nahliadnuť do jadra problému a prevziať osobnú zodpovednosť za vlastné činy a city.Uvoľňuje stres a prehnanú psychickú závislosť na iných ľuďoch, ako aj na jedle, alkohole, tabaku a ďalších návykových látkach.

Duchovnej spojitosti Duchovným cvičením prináša uzemnenie. Šamani rovnako ako ďalší ľudia, ktorí pracujú s prírodnou mágiou, túto energiu používajú. Jej cena spočíva v tom, že zjednocuje celé JA tým, že očisťuje energie odcudzené a roztrieštené.

Archanjel Sandalfon používa farby matky prírody k tomu, aby liečil nás i celý svet.