Archanjel Metatron uvedomenie seba samého

Archanjel MetatronFarba biele svetlo (žiara)

Zameranie duchovný vývoj, osvietenie, aktivácia svetelného tela a nanebovstúpenie

Čakra hviezda duše

Čakra hviezdy duše je známa ako „pečať duše“. Nachádza sa nad hlavou – asi na dĺžku ruky vysoko. Niekedy sa o nej hovorí aj ako o ôsmej čakre. Je to prvá z čakier, ktoré sa nenachádzajú na tele, ale nad hlavou. Býva označovaná ako trancendentálna čakra. Čakra hviezdy duše obsahuje informácie týkajúce sa duše. Akonáhle túto transcendentálnu čakru archanjel Metatron aktivuje, postupujú z nej do systému dolných čakier kľúčové informácie, s pomocou ktorých je spustený proces „aktivácia svetelného tela“, „nanebovstúpenie do kozmického vedomia“ alebo tiež osvietenie.

Biele svetlo je najvyšší lúč. Obsahuje a odráža všetky farby, dokonca aj tie, ktoré naše zmysly nedokážu vnímať.

Vzývanie archanjela Metatrona a využitie jeho bieleho lúča prináša nebývalý duchovný rast. Jeho svetelný vír je tak jasný a mohutný, že ho vnímame ako stĺp ohňa, ktorý nás oslní viac než samo slnko.Je to svetlo, ktoré videl Mojžiš ako horiaci ker, než dostal dosky s desatorom. Je to rovnaké svetlo, s ktorým sa sv. Pavol stretol cestou do Damasku. Je to v skutočnosti rovnaké svetlo, aké vídajú tí, ktorí majú „zážitky blízke smrti“.

Telesnej spojitosti Časti tela: všetky oblasti. Upravuje vibrácie, používa sa pri liečení „všetkého“. Je to najvšestrannejší a najlepšie harmonizujúci zo všetkých lúčov.

Citové a duševné spojitosti Prečisťuje a uvádza do rovnováhy city. Prináša vnútorný mier a pokoj.Umožňuje „zmazať minulosť“. Zbavuje nás citových trosiek. Zjemňuje city.

Duchovné súvislosti Multidimenzionálne. Prináša duchovný rast tým, ktorí ho používajú. Pripravuje „telesné“ trojdimenzionálnej čakry na zodpovedajúce stavy uvedomenie seba samého pre duchovné osvietenie.

Jasné biele svetlo je najvyšší lúč archanjela Metatrona.