Archanjel Chamuel

Archanjel ChamuelFarba ružová

Zameranie vzťahy

Čakra srdca (Anahí) – prvok vzduchu – rozvíja vyššie city

Vyvážený ružový lúč je spojením Zeme a Nebies, ktorý sa prejavuje v ľudskom srdci. Jedná sa o výsledok sobášu telesného červeného lúča s bielym lúčom plným duchovného prebudenia.

Archanjel Chamuel pomáha obnoviť a zlepšiť milostné aj iné vzťahy s druhými ľuďmi tým, že napomáha rozvoju srdcovej čakry. Toho sa dosahuje prostredníctvom nádherného ružového lúča, ktorý predstavuje schopnosť milovať a starať sa o druhých, rovnako ako dávať i prijímať lásku oslobodenú od vlastných zištných záujmov. Je to láska, ktorá premieňa naše JA a posúva nás prostredníctvom súcitu smerom k božskému stavu citovej dospelosti. Mnoho ľudí má strach otvoriť srdcovú čakru. Tí, ktorí dokážu tento strach prekonať, sa vyznačujú charizmatickou vľúdnosťou, ktorá na ľudí okolo pôsobí ukľudňujúcim a povznášajúcim dojmom.

Archanjel Chamuel pomáha vo všetkých vzťahoch. Najmä sa to týka situácií, ktoré môžu zmeniť celý život, ako je konflikt, rozvod, úmrtie alebo napríklad strata zamestnania. Archanjel Chamuel pomáha uvedomiť si hodnotu existujúcich vzťahov, ktoré prežívame. Jeho posolstvo znie: „Jedine láskyplná energia dáva trvalú hodnotu a úžitok všetkému stvoreniu.“

Telesnej spojitosti Časti tela: srdce, ramená, pľúca, paže, ruky, koža.

Lieči všetky telesné časti, ktoré ste zavrhli alebo odsúdili bez zmilovania a lásky. Prináša úľavu pri fyzickom tlaku a psychosomatickom ochorení. Je užitočný aj v prípadoch, kedy bola diagnostikovaná choroba a strach bráni fyzickému uzdraveniu.

Citové a duševné spojitosti Ružový lúč je spojený s budovaním sebadôvery a uznaním vlastných schopností. Rýchlo rozháňa negatívne emócie spojenie so sebaobviňovaním, znižovaním vlastné ceny, nechuťou k sebe alebo egoizmom. Zažehná „skryté“ šťastie, lebo človeku ukazuje jeho jedinečný talent a schopnosti. Pomáha tieto vlastnosti rozvíjať a zvyšovať sebahodnotenie. Zastavuje depresiu, chorobné správanie a deštruktívne sklony.

Duchovnej spojitosti Otvára srdcovú čakru, čo umožňuje rozvíjanie daru liečiť. Priťahuje spriaznené duše, s ktorými možno zdieľať najvnútornejšie myšlienky a pocity. Pripravuje na prijatie Kristovho vedomia – Ducha Svätého.

Jemný ružový lúč archanjela Chamuela zapaľuje šťastie a pripravuje človeka prijať Kristovo vedomie.