Archanjel Cafkiel intenzívny kontakt s anjelmi

Archanjel CafkielFarba lila

Zameranie aktivuje anjelsku čakru – prístup k anjelskému sprievodcovi

Čakra anjelská – známa tiež ako čakra piateho oka

Existujú dve veľmi dôležité čakry umiestnené nad čakrou tretieho oka. Jednou z nich je čakra štvrtého oka. V sanskrte sa označuje termínom Soma, čo znamená voda. Vyvažuje oheň čakry solar plexu a jej aktivácie vnáša harmóniu a rovnováhu. Čakra piateho oka, ktorá sa nachádza na vrchole čela, sa v sanskrte nazýva laláta. V hnutí New Age sa o nej hovorí ako o anjelskej čakre.Pokiaľ je prebudená a plne aktivovaná, umožňuje človeku nielen plne rozhodovať o vlastnom osude, ale súčasne uskutočňovať každodenný intenzívny kontakt s anjelmi.

Anjelská čakra prirodzene rezonuje s veľmi svetlým odtieňom farby lila. Jedná sa o fialový lúč duchovnej transformácie, ktorý je dokonale naplnený bielym lúčom duchovnej čistoty.

Archanjel Cafkiel je anjelom hlbokého Božieho rozjímanie a predstavuje božský vodný aspekt stvorenia.Cafkiel sa stará o výživu všetkých vecí a ponúka letmé pohľady do iných realít. Prepožičiava požehnanie, ktoré vzniká na základe viery v rastúcej pochopeniu nedeliteľnej múdrosti, ktorá zvyšuje duchovný rast. Archanjel Cafkiel vytláča z duchovného rastu všetko, čo je povrchné a plytké. Zlepšuje schopnosť vhľadu, mysticizmu a súdnosti – tým, že umožňuje plne rozvinúť ženskú stránku našej prirodzenosti. Urobí to ale iba v prípade, že ho požiadame o znovuzrodenie na novej úrovni vedomia, čo umožní nášmu srdcu, aby sa plne otvorilo a mohla sa prejaviť čistota duše.

Telesnej spojitosti Uvádza do rovnováhy a harmónie všetky časti tela, zablokované miesta a pomáha pri silných bolestiach hlavy.

Citovej a duševnej spojitosti Znižuje nepokoj, podráždenie a obavy. Používa sa pri dôkladnej citovej liečbe. Vnáša mier do utrápenej mysle. Farba lila uvoľňuje myšlienky, dojmy a vnemy vyvolané druhými. Napomáha objektívnemu vnímaniu a sústredeniu. Pomáha prekonať závislosť a jej prejavy.

Duchovné spojitosti Pomáha pri vnútorných i vonkajších jarmokoch, dosahovanie zmenených stavov reality a hlbokých meditáciách. Je bránou k neznámemu. Spája nás s anjelskou ríšou. Odstraňuje duchovné choroby a staré karmické vzorce správania.

Jemný lúč farby lila archanjela Cafkiela umožňuje prístup k anjelským radám.