Archanjeli

Archanjel Uriel

Farba rubínová

Zameranie duchovnej starostlivosť prostredníctvom služby druhým

Čakra koreňová (Muladhara) – prvok krajiny – rovnováha sa charakterizuje ako uzemnená, stabilná a spoľahlivá

Archanjel Gabriel

Farba oranžová

Zameranie kreativita. Tiež používaná na odstránenie strachu

Čakra sakrálna (svádhištána) – živel voda – rovnováha sa prejavuje vitalitou, kreativitou a originalitou

Archanjel Jofiel

Farba žltá

Zameranie múdrosť

Čakra solar plexu (manipuraka) – prvok ohňa – rovnováha sa prejavuje logicky premysleným konaním, sebadôverou a cieľavedomosťou

Archanjel Rafael

Farba jantárovo zelená

Zameranie liečenie a dosiahnutie harmónie

Čakra srdca (Anahí) – živel vzduch – rovnováha sa prejavuje ničím nepodmienenou láskou k sebe i k druhým

Archanjel Michael

Farba zafírová modrá

Zameranie komunikácie

Čakra krčnej (višuddha) – živel éter – rovnováha sa prejavuje jednoduchosťou komunikácie so sebou samým i s ostatnými na všetkých úrovniach

Archanjel Raziel

Farba indigová

Zameranie duchovnej intuície a vhľad

Čakra tretieho oka – živel avjakta (prvotný oblak neurčitého svetla) – rovnováha sa prejavuje intuíciou a jasnozrivosťou

Archanjel Zadkiel

Farba fialová

Zameranie premena sama seba, duchovný rast, kozmická alchýmia

Čakra korunná (Sahasrara) – prvok kozmickej energie – rovnováha sa prejavuje ako kozmické poznanie, uvedomenie si kozmu, súdnosť a pochopenie

Archanjel Metatron

Farba biele svetlo (žiara)

Zameranie duchovný vývoj, osvietenie, aktivácia svetelného tela a nanebovstúpenie

Čakra hviezda duše

Archanjel Chamuel

Farba ružová

Zameranie vzťahy

Čakra srdca (Anahí) – prvok vzduchu – rozvíja vyššia city

Vyvážený ružový lúč je spojením Zeme a Nebies, ktoré sa prejavuje v ľudskom srdci.Jedná sa o výsledok sobáši telesného červeného lúča s bielym lúčom plného duchovného prebudenia.

Čítať ďalej

Archanjel Haniel

Farba tyrkysová

Zameranie vyjadrenie seba samého prostredníctvom vyšších pocitov a citov

Čakra týmusu, známa tiež ako vyššia srdcová čakra

Archanjel Cafkiel

Farba lila

Zameranie aktivuje anjelskú čakru – prístup k anjelskému sprievodcovi

Čakra anjelská – známa tiež ako čakra piateho oka

Archanjel Sandalfon

Farba prírodného prostredia

Zameranie uvedomenie si životného prostredia – osobnej aj globálnej zodpovednosti

Čakra zemskej hviezdy – nachádza sa pod vašimi nohami, hĺbka sa u rôznych ľudí líši v závislosti na tom, ako dobre sú zakotvené vo svojej duchovnej praxi